Nieuwsbrief voor Huisartsen

Ieder kwartaal brengt het WZA een digitale nieuwsbrief uit voor huisartsen in ons referentiegebied.

Onderstaand treft u de meest recente exemplaren:

 

Contact

Bent u huisarts in ons werkgebied en ontvangt u de nieuwsbrief (nog) niet? Meld u aan via redactie@wza.nl.