Bijscholingen

Klinische avonden Noord- en Midden-Drenthe

Tweemaal per jaar organiseert de Vereniging Medische Staf samen met de HZD een klinische avond voor huisartsen. Op de website van de HDZ ziet u wanneer deze klinische avonden gepland staan.

Compagnonsdiner

Elk jaar in januari organiseert het WZA een nieuwjaarsdiner voor (verpleeg)huisartsen in de regio, en de medische staf en directie van het WZA. Het doel van deze gezellige en goedbezochte avond is om onderlinge de contacten aan te halen en te verstevigen. Het diner wordt aangekondigd in de huisartsennieuwsbrief, en u krijgt per post een uitnodiging.

Darmkanker: wat weet u ervan?

Op donderdag 22 november 2018 is er tussen 16.00 en 18.00 uur een klinische les over darmkanker voor medewerkers van (thuis)zorgorganisaties in en rondom Assen. WZA-chirurg Bas van Vugt vertelt over de diagnostiek darmkanker, de rol van het bevolkingsonderzoek, de voorbehandeling, operatie en nazorg. Verpleegkundig specialist Hannie Bouwman en gespecialiseerd chirurgie verpleegkundige Willem Vianen, beiden van het WZA, gaan in op de pre- en postoperatieve zorg bij een stoma. U bent van harte welkom. Graag even aanmelden voor 20 oktober via oncologieverpleegkundige@wza.nl.