Tarieven en vergoedingen

Komt u voor een onderzoek, behandeling of operatie in het WZA, dan is het goed om van te voren te weten of dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage.

U bent wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. De meeste (basis)ziekenhuiszorg wordt uit deze basisverzekering vergoed. Bent u toch niet verzekerd en hebt u ziekenhuiszorg nodig, dan moet u de kosten zelf betalen.

Contracten 2018

Het WZA heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de basiszorg in het WZA in 2018 altijd wordt vergoed, ongeacht wie uw zorgverzekeraar is of wat voor soort polis u hebt. De uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico en van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Contracten 2019

In 2019 heeft het WZA naar verwachting, net als voorgaande jaren, met iedere zorgverzekeraar een contract. Dit geldt voor alle zorgpolissen, met als enige uitzondering de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft het WZA in 2019 géén contract. Het gevolg is dat u met een van deze polissen in het WZA voor vrijwel alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf moet betalen. Met alle andere zorgpolissen krijgt u, zoals het er nu uitziet, geplande basiszorg wel vergoed.

Stand van zaken

Hieronder kunt u zien met welke zorgverzekeraar het WZA een definitief contract is overeengekomen voor 2019. Zodra een onderhandeling met een zorgverzekeraar voor 2019 is afgerond verwerken we dit in onderstaand overzicht.

Let op! Onder een zorgverzekeraar vallen verschillende polissen, bijvoorbeeld Univé valt onder VGZ, de HEMA-polis valt onder Menzis. Uw zorgverzekeraar kan u daar meer informatie over geven. Of kijk op www.zorgwijzer.nl, daar staat per zorgverzekeraar welke polissen eronder vallen.

 Zorgverzekeraar

 Stand van zaken

 Zilveren Kruis (Achmea)

 Contract 2019

 Géén contract budgetpolissen en selectieve polissen*

 VGZ

 Contract 2019

 Menzis

 Contract 2019

 CZ

 nog in onderhandeling

 VRZ zorginkoop

 nog in onderhandeling

 ASR

 nog in onderhandeling

 DSW

 nog in onderhandeling

 Caresq

 nog in onderhandeling

* In 2019 géén contracten voor budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis

Als u in 2019 gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, kunt u dus beter géén budgetpolis of selectieve polis kiezen van Zilveren Kruis. Het gaat om de volgende polissen:

 • ZieZo Selectief Polis
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Internetbasis budget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Aevitae Zorgplan Selectief polis
 • IAK Zorg Plan Selectief polis

Met een polis uit dit rijtje krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als u gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, bent u dus beter af met een andere zorgpolis.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:

 • spoedzorg (spoedeisende hulp)
 • verloskundige zorg in verband met een bevalling
 • vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart
 • röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts 
 • een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
 • IVF en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
 • een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
 • bevolkingsonderzoek darmkanker

Eigen risico

Bent u achttien jaar of ouder dan hebt u in 2018 en in 2019 een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro zelf moet betalen. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Neem voor meer informatie over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Niet alle ziekenhuiszorg wordt betaald uit de basisverzekering. Zorg die niet als basiszorg wordt vergoed, moet u (deels) zelf betalen. U kunt hiervoor wel een aanvullende verzekering afsluiten. Welke zorg u precies aanvullend kunt verzekeren, hangt af van uw polisvoorwaarden.

Als u niet weet of een onderzoek of behandeling wordt vergoed, of u hebt vragen over uw eigen risico, neem dan van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing noodzakelijk

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u vooraf een verwijzing hebt geregeld. Degene die u verwijst moet door uw zorgverzekeraar zijn erkend als verwijzer. Naast de huisarts kunnen de volgende professionals u verwijzen: medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, psychiater, verloskundige en tandarts.
Of ook andere professionals als verwijzer mogen optreden, hangt af van uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden.

Niet medisch-noodzakelijke zorg

Zorg die niet medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Laag inkomen

Hebt u een laag inkomen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de speciale collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Uw gemeente betaalt dan een deel van de premie. Meer informatie vindt u op Gezondverzekerd.nl.

Meer lezen?

Interessante websites over het betalen van ziekenhuiszorg zijn: