Tarieven en vergoedingen

Komt u voor een onderzoek, behandeling of operatie in het WZA, dan is het goed om van te voren te weten of dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage.

U bent wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. De meeste (basis) ziekenhuiszorg wordt uit deze basisverzekering vergoed. Bent u toch niet verzekerd en hebt u ziekenhuiszorg nodig, dan moet u de kosten zelf betalen.

Contract 

Het WZA heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat geldt ook voor de budgetpolissen (bijvoorbeeld de Zekur Polis van Univé en de Basis Budget Polis van Zilveren Kruis). Zo'n contract betekent dat de basiszorg in het WZA altijd wordt vergoed. Ongeacht wie uw zorgverzekeraar is of wat voor soort polis u hebt.

De uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico en van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Eigen risico

Bent u achttien jaar of ouder dan hebt u in 2018 een verplicht eigen risico van 385 euro, dit betekent dat u in 2018 de eerste 385 euro zelf moet betalen. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Neem voor meer informatie over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Niet alle ziekenhuiszorg wordt betaald uit de basisverzekering. Zorg die niet als basiszorg wordt vergoed, moet u (deels) zelf betalen. U kunt hiervoor wel een aanvullende verzekering afsluiten. Welke zorg u precies aanvullend kunt verzekeren, hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden.

Als u niet weet of een onderzoek of behandeling wordt vergoed, of u hebt vragen over uw eigen risico, neem dan van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing noodzakelijk

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u vooraf een verwijzing hebt geregeld. Degene die u verwijst moet door uw zorgverzekeraar zijn erkend als verwijzer. Naast de huisarts kunnen de volgende professionals u verwijzen: medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, psychiater, verloskundige en tandarts.
Of ook andere professionals als verwijzer mogen optreden, hangt af van uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden.

Niet medisch-noodzakelijke zorg

Zorg die niet medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Laag inkomen

Hebt u een laag inkomen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de speciale collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Uw gemeente betaalt dan een deel van de premie. Meer informatie vindt u op Gezondverzekerd.nl.