Vaatrisicopoli

 • Openingstijden
  Donderdag van 8.30 - 16.30 uur en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 51 97
 • Afdelingsnummer: 0
Vaatrisicopoli

Vaatrisicopoli

Er zijn veel vragen te stellen om te beoordelen of u misschien een verhoogde kans op hart- of vaatziekten hebt.

Bijvoorbeeld de vraag of u in het verleden al eens behandeld bent vanwege een hart- of vaatpro­bleem, zoals etalagebenen of een TIA.
Of hebt u naaste familie­leden met hartklach­ten of vaataandoeningen?
Rookt u?
Hebt u last van een hoge bloeddruk?
Eet u regelmatig vette of zoute gerechten en beweegt u weinig?
Lijdt u aan overge­wicht? Of hebt u pro­blemen met uw bloedsuikers?

Als u een of meer van deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoor­den, dan is het raadzaam om u te laten onderzoeken. Op de Vaatrisico­poli van het WZA wordt u uitgebreid gescreend en krijgt u een behandeladvies op maat.

Behandeling van hart- en vaatziekten

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het ont­staan van hart- en vaatziekten. Zoals roken, een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, erfelijke belas­ting en suikerziekte. Is bij u sprake van een of meer van deze risicofactoren, dan hebt u daarmee een grotere kans dan gemid­deld om bijvoorbeeld een hartinfarct te krijgen of een ver­nauwing in uw hals- of beenvaten.

Vaak is het echter mogelijk om door een gezonde leefstijl en het gebruik van eventuele medicijnen de schade aan hart en bloedvaten te beperken. Op de Vaatrisicopoli van het WZA krijgt u daarvoor de gewenste begeleiding. Op deskundige wijze en met behulp van een modern screeningsprogramma kan worden vastgesteld hoeveel risico u loopt op het krijgen van een hart-of vaatziekte en welke behandeling in uw geval de voorkeur heeft.

De poli

Wat is het doel?

Door voorlichting, begeleiding en eventueel een behandeling met medicijnen proberen we op de Vaatrisico­poli de risicofactoren van hart- en vaatziekten zoveel moge­lijk terug te dringen.

Wie werken er?

Op de Vaatrisicopoli werken een internist en cardioloog - met als speciaal aandachtsgebied de vasculaire geneeskunde - en een vasculair verpleegkun­dige (een verpleegkundige gespecialiseerd in hart- en vaat­ziekten).

Wat voor onderzoek?

Voorafgaand aan uw bezoek aan de Vaatrisicopoli laat u uw bloed en urine onderzoeken. Ook is het nodig dat u een hartfilmpje (ECG) laat maken. Verder krijgt u een vragenlijst om in te vullen.

Vasculair verpleegkundige

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, hebt u een gesprek met de vasculair verpleegkundige. Mede aan de hand van de vragenlijst brengt zij precies in kaart met welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten u te maken hebt. Ook geeft zij u advies over de manier waarop u daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

Behandelplan

Op basis van al uw gegevens bekijkt de vasculair verpleeg­kundige samen met de cardioloog of de internist wat voor u de beste behandeling is.

Afhankelijk van het behandeladvies kunt u na het eerste gesprek nog een of meer vervolggesprekken hebben met de vasculair verpleegkundige. Als er geen vervolggesprek meer is op de Vaatrisicopoli, wordt u terugverwezen naar uw huis­arts. Het is belangrijk dat uw huisarts één keer per jaar de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij u in kaart brengt.

Zo nodig worden in overleg met u andere hulpverleners in­geschakeld zoals een diëtist (als u uw voedingspatroon wilt aanpassen) of een longverpleegkundige (als u wilt stoppen met roken).

Om een afspraak te kunnen maken op de Vaatrisicopoli, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Vragen

Hebt u nog vragen over de vaatrisicopoli? Neemt u dan contact op met mw. I. van de Belt en mw. G. Bos, vasculair verpleegkundigen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op donder­dag van 8.30 - 16.30 uur en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur, op nummer (0592) 32 51 97.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen