Slaapkliniek Noord-Nederland

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 25
 • Afdelingsnummer: 61
 • Wachttijd
  6 weken
Slaapkliniek Noord-Nederland

Slaapkliniek Noord-Nederland

Slaap, we kunnen niet zonder. Al na een paar onderbroken nachten gaat ons concentratie- en reactievermogen achteruit. Als onze nachtrust langere tijd te wensen overlaat, kan dat tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. In dat geval kan het zinvol zijn om een bezoek te brengen aan Slaapkliniek Noord-Nederland. U kunt er terecht met slaapproblemen als:

 • snurken
 • ademstops
 • spierkrampen in de benen
 • moeite met inslapen of doorslapen
 • slaapstoornissen bij hartfalen

Team van specialisten

Binnen de Slaapkliniek Noord-Nederland wordt samengewerkt door KNO-artsen, longartsen, neurologen, kaakchirurgen, cardiologen, psychologen en anesthesiologen. Zij hebben allemaal hun eigen deskundigheid op het gebied van slaapproblemen. Door te overleggen krijgen zij een volledig beeld van uw slaapprobleem en kunnen zij vaststellen wat voor u een geschikte behandeling is.

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de Slaapkliniek hebt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Deze neemt een vragenlijst met u door die u thuis hebt ingevuld.

Vervolgens hebt u een afspraak met een KNO-arts. Deze onderzoekt of er afwijkingen zijn in het hoofd-halsgebied of de bovenste luchtweg die een rol kunnen spelen bij uw slaapprobleem.

Aan de hand van de uitkomsten van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek bespreekt de KNO-arts met u welke vervolgonderzoeken voor u van belang zijn.

Soms vindt er een slaaponderzoek plaats vóór uw eerste bezoek aan de Slaapkliniek.

OSAS

Om te weten of u OSAS hebt (obstructief slaapapneu syndroom) of een vernauwing in de bovenste luchtweg (UARS), is vrijwel altijd een slaaponderzoek nodig.

Er is sprake van OSAS, als u meer dan vijf keer per nacht een ademstilstand (apneu) hebt. Als blijkt dat u lijdt aan OSAS, kan de longarts u een CPAP voorschrijven: een masker met een pomp die ervoor zorgen dat u ’s nachts gewoon kunt doorademen.

Rijvaardigheid

OSAS kan invloed hebben op uw rijden. Hebt u OSAS, dan raden we u aan om advies te vragen aan het CBR. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl

Snurken

Een veel voorkomend probleem is snurken (met of zonder OSAS). Tijdens aanvullende slaaponderzoeken kan de KNO-arts beoordelen wat daarvan de oorzaak is. Vaak is er sprake van een vernauwing in de bovenste luchtweg. Om meer ruimte te maken, kan een operatie in de neus of keel nodig zijn.

Snurkbeugel (MRA)

Soms is een snurkbeugel een goede oplossing. Deze zorgt ervoor dat de onderkaak en de tong wat naar voren komen te staan. Daardoor is er meer ruimte voor de ademweg en wordt het snurken minder. De mondkaakchirurg onderzoekt of u in aanmerking komt voor een snurkbeugel. Hierbij wordt gekeken of uw gebit geschikt is voor het dragen van een beugel en of het geen negatieve invloed heeft op uw kaakgewricht.

Rusteloze benen

Als u uit uw slaap wordt gehouden doordat u last hebt van kramp of schokken in uw benen, kunt u terecht bij de neuroloog. Deze is ook deskundig op het gebied van zeldzame aandoeningen zoals narcolepsie, een ziekte waarbij iemand overdag abnormaal slaperig is.

Moeite met inslapen of doorslapen

Als u moeilijk inslaapt of u wordt snel weer wakker zonder dat u ademhalings-problemen hebt of neurologische klachten, kan een gesprek met een medisch psycholoog nuttig zijn. Deze bekijkt samen met u hoe uw slaap- waakritme er uitziet en geeft adviezen om hier verbetering in te brengen.

Hartfalen

Veel mensen met hartfalen krijgen te maken met slaapproblemen. Ook het omgekeerde geldt: iemand met slaapproblemen heeft een verhoogd risico op een hartziekte. Om die reden is ook vaak een cardioloog betrokken bij de beoordeling van uw slaapprobleem.

Ingreep onder narcose

Om uw slaapprobleem op te lossen, is soms een ingreep onder narcose nodig, zoals een slaapendoscopie. U hebt dan een voorgesprek met een anesthesioloog om ervoor te zorgen dat de ingreep zo veilig mogelijk verloopt.