Dialyse Centrum Assen

  • Afdelingsnummer: 0
  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek
Dialyse Centrum Assen

In Nederland zijn er meerdere centra waar dialyse plaatsvindt. Zo ook het Dialyse Centrum Assen (DCA) in het WZA. Het DCA is opgezet in samenwerking met het Martini Ziekenhuis Groningen en het Dialyse Centrum Groningen. Het DCA biedt momenteel ruimte aan 32 patiënten. U kunt bij het Dialyse Centrum Assen terecht voor hemodialyse.

De gang van zaken

Wanneer u kiest voor dialyse in het DCA start u in het Dialyse Centrum Groningen. In Groningen vinden de eerste dialyses plaats en gaat u indialyseren. Uw lichaam krijgt de tijd om te wennen aan de behandeling en u krijgt voorlichting en ondersteuning van de gespecialiseerde diëtisten en medisch maatschappelijk werkers. De dialyse wordt geleidelijk opgebouwd.

De opties

Na het indialyseren zijn er verschillende mogelijkheden:

  • hemodialyse thuis
  • peritoneaal dialyse
  • hemodialyse in een dagcentrum