Kwaliteit en veiligheid

Het WZA is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Kwaliteit heeft allereerst te maken met de zorg die het WZA biedt. Kwaliteit gaat ook over de manier waarop we dat doen: dus over de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht en over bijvoorbeeld onze financiële huishouding.

Voor u als patiënt of bezoeker wordt kwaliteit vooral bepaald door de manier waarop u wordt ontvangen, benaderd en bejegend. Gastvrijheid, kortom.

Het WZA besteedt aan al deze aspecten veel aandacht.

Prestatie-indicatoren

Kwaliteit wordt onder andere gemeten met de zogenaamde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven een beeld van bijvoorbeeld de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg in elk ziekenhuis. Met ons kwaliteitssysteem zorgen we dat we aan de eisen voldoen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de gegevens om toezicht te houden op de Nederlandse ziekenhuizen. en worden verankerd in het kwaliteitssysteem dat in het WZA bestaat.
Jaarlijks worden deze indicatoren bepaald voor elk ziekenhuis. U kunt ze bekijken op www.ziekenhuizentransparant.nl.